• kontakt@fundacjaot.pl

  • +48501373433
Donacja

2 mld zł na sprzęt dla OT

Jednostki Obrony Terytorialnej mają otrzymać wyposażenie indywidualne zbliżone do formacji wojsk operacyjnych WP. Fot. archiwum 12 BZ.

Sekretarz Stanu w MON Bartosz Kownacki poinformował, że na program modernizacji związany z wyposażeniem Obrony Terytorialnej ma zostać wydanych 2 mld zł. Fundusze zostaną przeznaczone głównie na wyposażenie indywidualne żołnierzy, jak i środki transportu. 

W trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Bartosz Kownacki poinformował, że do 2019 roku w budżecie na modernizację techniczną przeznaczonych jest około 32 mld złotych. Zaznaczył, że około połowa tej kwoty ma być wydatkowana w związku z umowami, które już zostały podpisane.

W latach 2017-2019 kierownictwo MON będzie więc swobodnie dysponować na modernizację kwotą rzędu 16 mld zł. 2 miliardy mają być wydatkowane na program operacyjny, związany z wyposażeniem Obrony Terytorialnej.

Płk Krzysztof Zielski, zastępca szefa zarządu planowania P8 w odpowiedzi na pytanie poseł Anny Siarkowskiej stwierdził, że zgodnie z założeniami koncepcji: „Wojska Obrony Terytorialnej mają być integralnym elementem sił zbrojnym, równorzędnym jeżeli chodzi o ukompletowanie i uzbrojenie”. Wydatki zaplanowane na zakup sprzętu wojskowego są dedykowane przede wszystkim wyposażeniu indywidualnemu żołnierzy, które powszechnie występuje w siłach zbrojnych.

Kwota około 2 miliardów złotych dotyczy właśnie wyposażenia indywidualnego wojsk OT oraz elementów transportu pododdziałów. Płk Zielski zaznaczył, że wojska Obrony Terytorialnej otrzymają indywidualne wyposażenie powszechnie występujące w Siłach Zbrojnych. Podkreślił jednocześnie, że nie będzie to sprzęt starego typu. Przypuszczalnie należy się spodziewać pozyskiwania dla OT wyposażenia najnowszych wzorów, używanego również w jednostkach regularnych (przede wszystkim Wojsk Lądowych).

Jest to pierwsza tak jednoznaczna deklaracja zakupów nowego sprzętu dla Obrony Terytorialnej. Nowo formowane jednostki będą potrzebowały oporządzenia, sprzętu łączności czy – w pewnym zakresie – pojazdów. Ponadto, pododdziały zdolne do operacji bojowych, czyli obronnych (a nie tylko ochronnych) muszą być nasycone nowoczesną bronią przeciwpancerną i przeciwlotniczą, w stopniu podobnym do polskich jednostek powietrznodesantowych czy niektórych formacji lekkiej piechoty państw zachodnich NATO. W przeciwnym wypadku ich zdolności będą bowiem ograniczone i nie będą one mogły skutecznie spełnić swoich funkcji w ramach operacji obronnej.

Biorąc pod uwagę konieczność dodania modernizacji Obrony Terytorialnej do planów modernizacji technicznej, jak i informacje o niedoszacowaniu PMT przyjętego przez poprzedni rząd, szczególnie istotna staje się kwestia podwyższenia wydatków obronnych powyżej poziomu 2 proc. PKB. W praktyce jest to niezbędne, ze względu na bardzo złą sytuację sprzętową w wielu obszarach wojsk operacyjnych (w tym w zakresie zdolności obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu). Dlatego też konieczność zwiększenia finansowania obronności powyżej 2 proc. PKB powinna być uwzględniana w planowaniu finansowym państwa. Nie można wykluczyć, że powinno się to wiązać z przeglądem planowanych do wprowadzenia zmian w innych obszarach, które mogłyby strukturalnie oddziaływać na sytuację finansów publicznych.

źródło: http://www.defence24.pl/413286,kownacki-2-mld-zl-na-sprzet-dla-obrony-terytorialnej

fot. archiwum 12 BZ.

Fundacja OT jest oddolną instytucją wspierającą proces powstawania i funkcjonowania Obrony Terytorialnej.

Dodaj komentarz

Kategorie

Najnowsze informacje

Najnowsze komentarze

Commented On 31 stycznia 2017
Czekanie na przelew Status zamówienia zmieniony z Oczekujące na płatność na Wstrzyman...
Commented On 31 stycznia 2017
Czekanie na przelew Status zamówienia zmieniony z Oczekujące na płatność na Wstrzyman...
Commented On 31 stycznia 2017
Status zamówienia zmieniony z Wstrzymane (oczekujące na płatność) na Zrealizowane.