• kontakt@fundacjaot.pl

 • +48501373433
Donacja

O nas

Wspieramy OT

Fundacja OT jest oddolną instytucją wspierającą proces powstawania i funkcjonowania Obrony Terytorialnej. Ma być organizacją pozarządową spełniającą rolę centrum oddolnego  ruchu na rzecz OT (obecnie są różne organizacje paramilitarne działające samodzielnie). Jako organizacja pozarządowa oddolnie wspiera, inicjuje i finansuje przedsięwzięcia służące Obronie Terytorialnej.

Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści dla przestrzegania całości swojej.
Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych.

Konstytucja III Maja

Nasze zadania

 • Integrowanie stowarzyszeń proobronnych
 • Finansowanie popularyzowania idei OT i jej wizerunku
  • Wlepki, naklejki, ulotki, plakaty itp.
  • Dotowanie konferencji, imprez, koncertów
 • Finansowanie działań na rzecz wysokiego poziomu wyszkolenia żołnierzy i cywili
  • Finansowanie budowy ośrodków szkoleniowych
  • Finansowanie budowy strzelnic
  • Finansowanie szkoleń
  • Organizacja i finansowanie szkoleń z wybitnymi instruktorami
 • Finansowanie zakupu sprzętu
 • Finansowanie innowacyjnych projektów i przedsięwzięć gospodarczych

Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie:
są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.

Roman Dmowski

Założyciel Fundacji OT

Fundacja OT skupia wiele osób zaangażowanych w proces budowy Obrony Terytorialnej. Należą do nich działacze społeczni, członkowie organizacji proobronnych, żołnierze, kombatanci.

Wartości

Polacy wielokrotnie udowodnili, że są narodem,  dla którego uniwersalne wartości cywilizacji łacińskiej są szczególnie drogie. Odżywają one szczególnie mocno w obliczu zagrożeń. Walka o niepodległy byt Państwa Polskiego była doświadczeniem niemal każdego pokolenia. Pamięć i nauka płynąca z historii, która jest przecież „nauczycielką życia”, każe nam wyciągać trafne wnioski z przeszłości i roztropnie dbać o przyszłość.