• kontakt@fundacjaot.pl

  • +48501373433
Donacja

Polska – diagnoza stanu obronności w 2015 r.

27 Mar

Polska – diagnoza stanu obronności w 2015 r.

Odnosząc się do nagłaśnianej przez media sytuacji odchodzenia z Wojska Polskiego generałów polecamy Państwu artykuł prof. Józefa Marczaka, będący pierwszą częścią opracowania pod nazwą „STRATEGICZNE WYZWANIA ODBUDOWY ZDOLNOŚCI OBRONNYCH POLSKI 2015 r.”

Autor alarmuje, że Wojsko Polskie do 2015 r. było poddane działaniom, które miały zniszczyć obronną organizację wojskową Polski, maskując to niszczenie dezinformacyjnym hasłem „profesjonalizacji”. Odpowiedzialność za stan armii spoczywa w zasadniczym stopniu na ówczesnym dowództwie, w szczególności na generałach, oraz politykach odpowiedzialnych za decyzje w tym obszarze. Prof. Marczak określa Polskę (za Clauzewitzem) jako „bezbronny step…, drogę publiczną dla obcych wojsk”.

„Bezbronność Polski stanowi najgorsze położenie w jakim nasz naród i nasze państwo może się znaleźć[19], stanowiąc największe zagrożenie bezpieczeństwa Polski i wspólnoty europejskiej bo prowokuje przeciwników do militarnego zagospodarowanie „bezbronnego stepu…” – czego doświadczyliśmy w przeszłości.”

Zapraszamy do lektury:
http://politykapolska.pl/33

Fundacja OT jest oddolną instytucją wspierającą proces powstawania i funkcjonowania Obrony Terytorialnej.

Dodaj komentarz

Kategorie

Najnowsze informacje

Najnowsze komentarze

Commented On 31 stycznia 2017
Czekanie na przelew Status zamówienia zmieniony z Oczekujące na płatność na Wstrzyman...
Commented On 31 stycznia 2017
Czekanie na przelew Status zamówienia zmieniony z Oczekujące na płatność na Wstrzyman...
Commented On 31 stycznia 2017
Status zamówienia zmieniony z Wstrzymane (oczekujące na płatność) na Zrealizowane.