• kontakt@fundacjaot.pl

  • +48501373433
Donacja

Rozmowa na temat Obrony terytorialnej w TV Republika

07 Cze

Rozmowa na temat Obrony terytorialnej w TV Republika

Ireneusz Kaczmarek, prezes Fundacji Obrona Terytorialna, w programie Ewy Stankiewicz „Otwartym tekstem” na antenie TV Republika, przedstawiał inicjatywę rozwijania i aktywizacji społeczeństwa na rzecz powszechnej obrony terytorialnej.

Zapytany o  powód, dla którego wiele lat temu rozpoczął działalność na rzecz powstania OT odpowiedział:

„Jeżeli poważnie traktujemy wartości, które występowały w II  RP i w ogóle w szlachetnym trzonie naszej polskości i cywilizacji łacińskiej, to trzeba poważnie traktować ludzi, których uznajemy za autorytety. Oni byli żołnierzami, skutecznie bronili kraju, tworzyli np. Armię Krajową. Obrona Terytorialna – ogólnie aktywność obywatelska w zakresie obronności kraju – jest naturalną drogą odpowiedzialnego człowieka. Tym się kierowałem.”

Patriotyzm – mówił gość programu – jest często nadużywanym słowem. Patriotyzm to ukochanie wartości, symboli. Ale za nimi kryje się głębiej cywilizacja łacińska. Bronimy cywilizacji. Nawet jak wyjedziemy poza teren Polski, to dalej możemy być patriotami, kultywować nasze wartości. Cywilizacja łacińska, na którą składa się wiara katolicka, prawo rzymskie i grecka kultura, są po prostu najbliższe prawdzie i naturze człowieka i jest podstawą zdrowych społeczeństw. To dlatego przez wieki z takim oddaniem jej broniliśmy i powinniśmy bronić nadal, również w ramach powszechnej obrony terytorialnej.

Prezes Fundacji OT pozytywnie ocenił proces powstawania Wojsk Obrony Terytorialnej. Ocenił, że przede wszystkim wielkim sukcesem jest sam fakt powstawania WOT. Najważniejszy postulat aby szkolenia stały na najwyższym poziomie, najlepiej przeprowadzane przez żołnierzy wojsk specjalnych, jest realizowany. Bardzo dobrze, że czele WOT stoi gen. Wiesław Kukuła, były dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Akcentował jednak, że poza powstawaniem WOT należy rozwijać system obronny terytorialnej na zasadzie powszechności, piramidy, gdzie u jej podstawy znajduje się całe społeczeństwo. Dlatego koniecznym jest wspieranie organizacji proobronnych i włączenie jak największej liczby obywateli w proces edukacji proobronnej. Niestety w tym obszarze nie jest dobrze. Deklaracje polityków o przywróceniu „Przysposobienia Obronnego” do szkół nie zostały zrealizowane. W nowym programie nauczania nie ma takiego przedmiotu, a przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa (EDC)” realizowany jest jedynie w ostatniej klasie szkoły podstawowej i pierwszej liceum lub technikum. To bardzo zła sytuacja.

Ireneusz Kaczmarek zwrócił w tym aspekcie uwagę na fakt, że tak ważne zagadnienie jak cyberbezpieczeństwo, które jest obecnie jednym z największych zagrożeń, obszarem, na którym trwa już wojna z Polską, nie jest nauczane w szkołach. Sama wiedza i umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa, zajęłyby prawie cały czas zajęć przeznaczonych w nowym programie nauczania przedmiotu EDC. EDC powinno być wprowadzone już od pierwszej klasy szkoły podstawowej i kontynuowane przez cały proces edukacji.

Ireneusz Kaczmarek podkreślał, że na Obronę terytorialną należy patrzeć szeroko, i że to całe społeczeństwo jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Dlatego należy wychowywać obywateli w tym aspekcie od najmłodszych lat i uczyć ich odpowiedzialności za Polskę. Nie możemy tej odpowiedzialności zrzucać tylko na państwo, lecz tworzyć bezpieczeństwo Polski i Polaków również oddolnie.

Zapraszamy do obejrzenia całości wywiadu, który dostępny jest pod poniższym adresem:
http://telewizjarepublika.pl/magazyny/otwartym-tekstem/53/otwartym-tekstem-odc-68-obrona-terytorialna,2856.html

Fundacja OT jest oddolną instytucją wspierającą proces powstawania i funkcjonowania Obrony Terytorialnej.

Dodaj komentarz

Kategorie

Najnowsze informacje

Najnowsze komentarze

Commented On 31 stycznia 2017
Czekanie na przelew Status zamówienia zmieniony z Oczekujące na płatność na Wstrzyman...
Commented On 31 stycznia 2017
Czekanie na przelew Status zamówienia zmieniony z Oczekujące na płatność na Wstrzyman...
Commented On 31 stycznia 2017
Status zamówienia zmieniony z Wstrzymane (oczekujące na płatność) na Zrealizowane.