• kontakt@fundacjaot.pl

  • +48501373433
Donacja

System rozwoju i szkolenia obronnego obywatela RP w ramach obowiązku szkolnego

12 Mar

System rozwoju i szkolenia obronnego obywatela RP w ramach obowiązku szkolnego

Przedstawiamy Państwu, opracowaną przez Fundację OT, propozycję systemu rozwoju i szkolenia obronnego obywatela RP w ramach obowiązku szkolnego. Rozwiązanie to jest składową rozwijanej przez nas koncepcji Obywatelskiego Systemu Bezpieczeństwa i Obronności (OSBiO).

Przedstawione poniżej opracowanie jest oparte na idei stworzenia spójnego i skutecznego systemu bezpieczeństwa i obronności Ojczyzny opierając go na poziomie oddolnym, z zaangażowaniem ogółu społeczeństwa. Punktem wyjścia jest tutaj powszechny obowiązek obrony ojczyzny, wynikający z art. 85 Konstytucji RP. Uważamy, że dopiero wyszkolenie ogółu obywateli w zakresie obronności jest oczywistym warunkiem realnej wymagalności od nich skutecznej realizacji obowiązku obrony ojczyzny. Ten cel można dziś uzyskać jedynie wprowadzając do szkół przedmiot kształcący w tym zakresie, w ramach obowiązku szkolnego. Propozycja Fundacji OT opiera się na dwóch elementach: poszerzeniu zakresu przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa i wprowadzeniu do liceum i technikum nowego przedmiotu – Wychowania Obronnego.

Przedstawiony system zawiera również propozycję zagadnień do realizacji przez poszczególne lata nauki, z rozpisaniem na godziny lekcyjne.

Wspomniane opracowanie dostępne jest tutaj:

System rozwoju i szkolenia obronnego obywatela RP w ramach obowiązku szkolnego

 

 

 

Fundacja OT jest oddolną instytucją wspierającą proces powstawania i funkcjonowania Obrony Terytorialnej.

Kategorie

Najnowsze informacje

Najnowsze komentarze

Commented On 31 stycznia 2017
Czekanie na przelew Status zamówienia zmieniony z Oczekujące na płatność na Wstrzyman...
Commented On 31 stycznia 2017
Czekanie na przelew Status zamówienia zmieniony z Oczekujące na płatność na Wstrzyman...
Commented On 31 stycznia 2017
Status zamówienia zmieniony z Wstrzymane (oczekujące na płatność) na Zrealizowane.